Lập trình C++ / C# — August 10, 2016 at 4:30 am

Xem địa chỉ IP của máy tính bằng C#

by

Để xem được địa chỉ IP của máy tính hoàn toàn không khó đối với C#. Hãy theo dõi bài hướng dẫn sau đây có thể sẽ giúp ích cho bạn đấy.

C # đơn giản hoá lập trình mạng thông qua các namespaces như System.Net và System.Net.Sockets. Các lớp System.Net

cung cấp các chức năng tương tự như Microsoft WinInet API.

Các namespaces System.net cung cấp các thông tin về địa chỉ IP.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách Làm thế nào để tìm xem Địa chỉ IP của một máy tính trong lập trình C#. Sử dụng các

thư viện trong lớp System.Net

Code:

using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Net;

namespace “ten-project”
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void btnip_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
IPHostEntry hostname = Dns.GetHostByName(txthostname.Text);
IPAddress[] ip = hostname.AddressList;
txtip.Text = ip[0].ToString();
}
catch
{
MessageBox.Show(“Lỗi”);
}
}
}
}

 

Với demo nhỏ này giúp bạn có thể biết được địa chỉ IP của máy tính bạn đang sử dụng là bao nhiêu rồi. Thật dễ dàng phải không nào các bạn. Cảm ơn đã theo dõi!

Nguồn: p2share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *