Category: Uncategorized

Hướng dẫn cách dùng Search autocomplete giống Google trong Asp.net

Hướng dẫn cách dùng Search autocomplete giống Google trong Asp.net

Ta sẽ ví dụ tìm kiếm Name trong bảng Product trong database được kèm theo ở cuối bài viết này. Cài đặt AJAX Control Toolkit cho Visual (các bạn có thể down AJAX Control Toolkit ) Chuột phải vào toolbox chọn Choose Items… Browse đến file AjaxControlToolkit.dll Sau khi add vào […]

Read more ›

Cách kết nối internet đối với app mới viết ra

Thông thường khi viết xong một app Android, mặc định sẽ không thể kết nối internet thông qua các giao thức như http, socket… Vì vậy để ứng dụng của bạn kết nối được internet bạn chỉ cần làm thêm một thao tác sau đây: Mở file AndroidManifest.xml trong campaign của […]

Read more ›
Meta Box là gì? 4 bước tạo Meta Box hiệu quả

Meta Box là gì? 4 bước tạo Meta Box hiệu quả

Meta Box là gì? Meta Box nghĩa là một cái hộp nhập liệu được tích hợp trong khu vực soạn thảo nội dung, và các dữ liệu sẽ được gửi vào trong cơ sở dữ liệu của website. Nhưng hiện nay, Meta Box đa phần được ứng dụng để làm […]

Read more ›
Tự tạo widget – cách sử dụng widget hiệu quả

Tự tạo widget – cách sử dụng widget hiệu quả

Khái niệm về cách tạo widget Xem trước: Widgets API – WordPress Codex Trong WordPress đã có sẵn một class tên là WP_Widget, trong class này có những method (phương thức), nghĩa là bạn phải viết các phương thức này theo chuẩn của nó, không được thiếu mà cũng không […]

Read more ›

Filter Hook là gì?Cách sử dụng một Filter Hook như thế nào?

Filter Hook là gì? Filter Hook nghĩa là một điểm neo được khai báo trong mã nguồn WordPress, plugin hoặc theme để chúng ta có thể sửa lại kịch bản PHP tại nơi mà điểm neo đó đã được khai báo. Cách sử dụng Filter Hook Filter Hook được khai […]

Read more ›

Action Hook là gì?Cách sử dụng một Action Hook như thế nào?

Action Hook là gì? Như trong bài 2 mình đã có nói qua về quy trình WordPress xử lý mỗi khi có một lượt truy cập vào. Và Action Hook chính là một điểm neo để chúng ta thực hiện một hành động gì đó tại một chu kỳ nhất […]

Read more ›
Kết quả của query lưu vào đâu?Sử dụng vòng lặp (loop) cho query ra sao?

Kết quả của query lưu vào đâu?Sử dụng vòng lặp (loop) cho query ra sao?

Cách query  ở mỗi trang Mặc định mỗi trang trên WordPress đều có chứa query, ví dụ ở trang chủ nó sẽ gửi query để lấy danh sách bài viết mới nhất, khi vào trang nội dung bài viết thì nó sẽ gửi query để lấy thông tin của bài […]

Read more ›