Lập trình C++ / C# — August 19, 2016 at 3:17 am

Tìm hiểu về cấu trúc switch…case

by

Nhiều bạn không biết cách sử dụng cấu trúc switch như thế nào? Vì thế đành phải viết những câu lệnh If..else dài ngoằn và rất rối mắt. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cấu trúc switch nhé các bạn.

Untitled-180

Có vẻ hơi khó hiểu, vì thế ta hãy đi ngay vào ví dụ để phân tích rõ hơn.

Viết chương trình khi người dùng nhập 1 thì in ra dòng chữ “Xin chao”, nhập 2 thì in dòng chữ “Bonjour”, nhập khác 1 và 2 thì in dòng chữ “Hello” (khá giống ví dụ ở bài cấu trúc điều kiện)

  • Khi ta viết bằng cấu trúc điều kiện
#include <stdio.h> // thư viện vào ra chuẩn, chứa hàm cần dùng printf
#include <conio.h> // thư viện vào ra trong DOS, chứa hàm cần dùng getch()

int main()
{
int a;
printf(“\nNhap a: “);scanf(“%d”, &a);
if(a == 1)
printf(“\nXin chao”);
else if(a == 2)
printf(“\nBonjour”);
else
printf(“\nHello”);
getch(); // dừng màn hình
return 0;
}

  • Bây giờ ta sẽ đến với cách viết bằng switch
#include <stdio.h> // thư viện vào ra chuẩn, chứa hàm cần dùng printf
#include <conio.h> // thư viện vào ra trong DOS, chứa hàm cần dùng getch()

int main()
{
int a;
printf(“\nNhap a: “);scanf(“%d”, &a);
/* Toán tử switch */
switch(a)
{
case 1: printf(“\nXin chao”);break;
case 2: printf(“\nBonjour”);break;
default: printf(“\nHello”);
}

getch(); // dừng màn hình
return 0;
}

Chạy chương trình:

Untitled-181

Ta rút ra được một số nhận xét sau:

  • Máy sẽ nhận giá trị người dùng nhập và gán vào biểu thức a, sau đó giá trị a này được sử dụng trong toán tử switch ( switch(a)  )
  • Thân của một toán tử switch cần được bao bọc bởi cặp dấu mở ngoặc và đóng ngoặc – { và }
  • Khi giá trị a bằng một trong số các giá trị <Hằng 1>, <Hằng 2>, … <Hằng i> thì máy sẽ nhảy tới câu lệnh có nhãn của hằng đó. Sau khi thực hiện xong câu lệnh thì thoát khỏi switch nhờ break.
  • Nếu giá trị người dùng nhập khác với các nhãn <Hằng 1>, <Hằng 2>, … , <Hằng i> thì lúc này sẽ xét lệnhdefault. Nếu không có default thì máy thoát khỏi toán tử switch. Ngược lại, máy nhảy tới lệnh có nhãndefault

Trên đây chúng ta đã cùng tìm hiểu về cách sử dụng cấu trức switch như thế nào rồi. Hy vọng các bạn sẽ vận dụng cấu trúc nào vào chương trình của mình một cách hợp lý. Cám ơn các bạn đã theo dõi.

Nguồn: tuhocit

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *