Lập trình Android — August 17, 2016 at 3:08 am

Tìm hiểu Styles trong lập trình Android

by

Nếu các bạn từng học qua lập trình web thì chắc hẳn đã quá quen thuộc với CSS và đối với lập trình Android thì cũng tương tự. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Styles trong lập trình Android nhé.

Bạn có thể chỉ định các thuộc tính trong Layout tập tin như sau:

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<LinearLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”
android:layout_width=”fill_parent”
android:layout_height=”fill_parent”
android:orientation=”vertical” >
<TextView
android:id=”@+id/text_id”
android:layout_width=”wrap_content”
android:layout_height=”wrap_content”
android:capitalize=”characters”
android:textColor=”#00FF00″
android:typeface=”monospace”
android:text=”@string/hello_world” />
</LinearLayout>

Nhưng cách này chúng ta cần phải xác định phong cách thuộc tính cho mỗi thuộc tính riêng biệt đó là không tốt cho điểm bảo trì mã nguồn của xem. Vì vậy, chúng tôi làm việc với phong cách bằng cách xác định chúng trong tập tin riêng biệt như được giải thích dưới đây.

Xác định Styles

Một phong cách được định nghĩa trong một tài liệu XML đó là riêng biệt từ XML mà xác định cách bố trí. File XML này nằm dưới res/values /directory  của dự án của bạn và sẽ có <resources> là nút gốc mà là bắt buộc đối với các tập tin theo kiểu. Tên của tập tin XML là tùy ý, nhưng nó phải sử dụng phần mở rộng .xml.

Bạn có thể xác định nhiều phong cách cho mỗi tập tin bằng cách sử dụng thẻ <style> nhưng mỗi phong cách sẽ có tên của nó xác định duy nhất các phong cách. Thuộc tính phong cách Android được thiết lập bằng cách sử dụng <item> tag như hình dưới đây:

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<resources>
<style name=”CustomFontStyle”>
<item name=”android:layout_width”>fill_parent</item>
<item name=”android:layout_height”>wrap_content</item>
<item name=”android:capitalize”>characters</item>
<item name=”android:typeface”>monospace</item>
<item name=”android:textSize”>12pt</item>
<item name=”android:textColor”>#00FF00</item>/>
</style>
</resources>

Các giá trị cho thẻ <item> có thể là một chuỗi từ khóa, một màu hex, một tham chiếu đến một loại tài nguyên, hoặc giá trị khác tùy thuộc vào sở hữu phong cách.

Trên đây chúng tôi đã cùng nhau tìm hiểu về Styles trong lập trình Android, thật dễ dàng đúng không nào các bạn. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho việc học tập của các bạn. Cảm ơn đã theo dõi!

Nguồn: laptrinhandroid

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *