Category: Aspx.net / MVC

10 Thủ Thuật mà bạn cần nhớ trong lập trình ASP.Net/ MVC

10 Thủ Thuật mà bạn cần nhớ trong lập trình ASP.Net/ MVC

Như các bạn đã biết để sử dụng hiệu quả một lập trình ASP.Net trong MVC là vô cùng khó khăn khi tìm kiếm những thứ mình cần hay kiểm tra những querry. Điều này làm tốn thời gian qua nhiều của bạn trong sử dụng trang Web MVC. Hôm […]

Read more ›
Chương 6: Quản lý thêm , sửa , xóa bảng menu xây dựng web tin tức (phần 2)

Chương 6: Quản lý thêm , sửa , xóa bảng menu xây dựng web tin tức (phần 2)

1. Sửa Menu – Tương tự tính năng Create , tính năng Edit có mã tương tự .Action nhận vào tham số là id menu cần sửa , sau đó điều hướng tới trang chỉnh nội dung , và cập nhật xuống CSDL – View Create và Edit dùng chung […]

Read more ›
Chương 6: Quản lý thêm , sửa , xóa bảng menu xây dựng web tin tức (phần 1)

Chương 6: Quản lý thêm , sửa , xóa bảng menu xây dựng web tin tức (phần 1)

1. Trang hiển thị quản lý menu Action Index hiển thị danh sách menu public ActionResult Index() { return View(db.Menus); } View : // tạo view theo hình sau ; – chạy ứng dụng và gọi tới trang menu ( /menu) ta được kết quả như hình sau : – […]

Read more ›
Chương 5: Tương tác dữ liệu cơ bản thủ công và Dùng mã tự động trên CSDL (P2)

Chương 5: Tương tác dữ liệu cơ bản thủ công và Dùng mã tự động trên CSDL (P2)

1. Xem chi tiết ( details ) // Action details dùng xem chi tiết 1 sản phẩm Action Details : public ActionResult Details(int id) { return View(db.Students.Find(id)); } View Details   @model Mvc3App.Models.Student   @{ ViewBag.Title = “Details”; Layout = “~/Views/Shared/_Layout.cshtml”; }   <h2>Details</h2>   <fieldset> <legend>Student</legend>   <div class=”display-label”> […]

Read more ›
Chương 5: Tương tác dữ liệu cơ bản thủ công và Dùng mã tự động trên CSDL (P1)

Chương 5: Tương tác dữ liệu cơ bản thủ công và Dùng mã tự động trên CSDL (P1)

1. Thêm mới dữ liệu Các thao tác thêm , sửa , xóa … được xử lý tại ProductController .Kết hợp với các kỹ thuật lập trình Ajax , jQuery thì chúng ta có ta có thể xây dựng được các ứng dụng thuận tiện .Vấn đề này sẽ được […]

Read more ›
Chương 4: Sử dụng EntityFramework Code first trong MVC 3 hiệu quả

Chương 4: Sử dụng EntityFramework Code first trong MVC 3 hiệu quả

1. Giới thiệu về EntityFramework và Sql Compact  : – Xem mã nguồn : Sample2Controller ( trong thư mục Controller ) Index ( trong thư mục View/Sample2) VinaEntity.cs ( trong thư mục Model ) DefaultData.cs ( trong thư mục Model ) Student.cs ( trong thư mục Model ) Web.Config Global.asax […]

Read more ›
Chương 3: Tạo dự án MVC 3 bằng Visual Studio 2012 Và Routed trong MVC (P2)

Chương 3: Tạo dự án MVC 3 bằng Visual Studio 2012 Và Routed trong MVC (P2)

1. Xây dựng Controller : // Tạo mới 1 Controller ( Chuột phải vào thư mục Controller , chọn AddController , đặt tên Controller, mục template ta chọn Empty MVC Controller như hình sau : Lựa chọn các thông số để VS tự động sinh mã cho Controller như hình […]

Read more ›
Chương 3: Tạo dự án MVC 3 bằng Visual Studio 2012 Và Routed trong MVC (P1)

Chương 3: Tạo dự án MVC 3 bằng Visual Studio 2012 Và Routed trong MVC (P1)

1. Tạo dự án MVC 3 bằng Visual Studio 2012  Khởi động VS2012 // Chọn File / New Project như hình sau : Có thể chọn ngay từ biểu tượng NewProject từ trang Start Page của VS như hình sau : // Chọn loại template là web và chọn template […]

Read more ›
Chương 2: Giới thiệu Asp.net MVC Framework 3

Chương 2: Giới thiệu Asp.net MVC Framework 3

1.  Giới thiệu mô hình Asp.net MVC – Một câu hỏi thường được đặt ra khi bắt đầu với lập trình web động đó là : Vấn đề 1 : Với web tĩnh ta có thể code trực tiếp mã html và hiển thị được nội dung trên trình duyệt […]

Read more ›
Hướng dẫn lập trình Asp.net MVC3 – Chương 1:Giới thiệu về lập trình Web

Hướng dẫn lập trình Asp.net MVC3 – Chương 1:Giới thiệu về lập trình Web

Như các bạn đa biết những trang web thương mại điện tử hiện nay vô cùng nổi tiếng. Chúng dường như là một điều kiện không thể thiếu của các nhà kinh doanh. Một hệ thống lập trình web tốt sẽ dẫn tới công ty đó vô cùng phát triển […]

Read more ›