SEO nâng cao — April 8, 2016 at 2:52 am

Thêm ô comment facebook và seo web

by

Thêm ô comment facebook vào website nâng cao tính tương tác người sử dụng. hay chỉ đơn giản là công cụ để người sử dụng comment ý kiến và chia sẻ quan điểm.

fa1

Thêm ô comment facebook vào website giúp trang web chuyên nghiệp hơn hẵn. Google cũng đang rất quan tâm đến các website liên kết với cộng đồng ( ở đây là mạng xã hội )! Chắc ai cũng biết nhúng comment facebook vô web dễ dàng bằng cách theo chỉ dẫn của facebook ( http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/comments/ ). Nhưng đa số các bạn sẽ đánh link cố định của page vào phần “URL to comment on” và đó là nguyên nhân tại sao comment của bạn chỉ trỏ về có 1 link. Để mỗi url có comment khác nhau thì đơn giản bạn phải làm link đó động. Sau đây là cách làm:
Cách 1: Dùng code với địa chỉ động để thêm ô comment facebook vào website

Bước 1: Phần <head> chèn:

<script type=’text/javascript’>

//<![CDATA[ facebook
var purl= location.href;
var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(“.html”)+5);
var fbcm ='<div class=”fb-comments” data-href=”‘+fb_href+'” data-num-posts=”5″ data-width=”660″></div>’;
//]]>
</script>

bước 2. Cho đoạn code này vào nơi cần hiển thị ô comment facebook:

<b:include data=’post’ name=’post’/>
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>
<script type=’text/javascript’>
document.write(fbcm);
</script>
</b:if>
<div id=”fb-root”></div>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));</script>

Cách 2. Dùng App của facebook để thêm ô comment facebook vào website

Bước 1: Phần body chèn ( chèn vào đằng sau thẻ mở body hoặc đằng trước thẻ kết thúc <body):

<div id=”fb-root”></div>

<script>(function(d, s, id) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

if (d.getElementById(id)) return;

js = d.createElement(s); js.id = id;

js.src = “//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=517530314979993”;

fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));</script>

Bước 2: ở nơi bạn muốn hiển thị ô comment facebook chèn:

<div align=”center” class=”fb-comments” data-href=”http://itvsolution.vn>” data-width=”560″></div>

Nhớ là thay địa chỉ http://itvsolution.vn thành địa chỉ trang mà bạn muốn comment nhé, thường khi viết code người ta viết địa chỉ này ở dạng động, bạn cần hiểu code hoặc đơn thuần là chỉ điền tên miền của bạn vào, như vậy mọi comment sẽ comment cho trang chủ. Nếu bạn muốn thay id của facebook, bạn cần tạo một app mới với id của riêng mình.

Chúc bạn thành công nhé!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *