Tin hay — April 8, 2016 at 4:04 am

Server quản lý dữ liệu chuyên nghiệp

by

Trong doanh nghiệp, máy vi tính ngày càng đắc lực. Là nhà quản lý, câu hỏi đặt ra quản lý máy vi tính và các vấn đề liên quan như thế nào để được hiệu quả tối ưu?

Máy vi tính là công cụ ngày càng đắc lực trong doanh nghiệp. Là nhà quản lý, câu hỏi đặt ra quản lý máy vi tính và các vấn đề liên quan như thế nào để được hiệu quả tối ưu?

Nhờ tính năng bảo mật cao và thân thiện, máy chủ quản lý dữ liệu tập trung ngày càng chinh phục nhu cầu khách hàng.

Một ví dụ đưa ra là doanh nghiệp bạn có 30 nhân viên và số lượng máy tính trang bị là 20.

09_08_13_06_36_33clound_VLIL

Câu hỏi thứ 1: Nếu theo cơ chế thông thường mỗi người một máy tính thì chuyện gì xảy ra với 10 người không có máy vi tính?

Câu hỏi 2: Dữ liệu của người sử dụng lúc này sẽ được bảo mật thế nào khi có nhiều hơn 1 người sử dụng một máy vi tính?

Câu hỏi 3: Chuyện gì xảy ra nếu máy vi tính chứa dự liệu bán hàng quan trọng được sử dụng bởi 3 người đột nhiên “ngất”

Câu hỏi 4: Vấn đề virus lan truyền từ máy vi tính này sang máy vi tính khác chủ yếu là qua đường USB và nạn chia sẻ dữ liệu nội bộ tràn lan sẽ được quản lý như thế nào?

Câu hỏi 5: Làm thế nào để quản lý không cho truy cập các trang web xấu, các trang web tán gẫu trong thời gian làm việc?

Với máy chủ quản lý dữ liệu tập trung, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề của bạn, cụ thể như sau:

* Giải quyết rủi do sự cố mất dữ liệu, giảm thời gian khắc phục khi phát sinh sự cố mang tính thiên tai hoặc 1/1.000.000.

– Dữ liệu của nhân viên được lưu trữ trên server quản lý dữ liệu chuyên nghiệp

+ Được back up định kỳ hàng tuần (hoặc theo đặc thù công việc)

* Giải quyết vấn đề phát sinh mang tính đột xuất hoặc 1/1.000 ngay lập tức.

( số 1000 và 1.000.000.000 chỉ là ước lượng và sẽ tăng nếu doanh nghiệp có ít máy tính hơn)

– Nhân viên 01 ở phòng kế toán sẽ được cung cấp một user name 01, với user name này, nhân viên 01 có thể đăng nhập từ bất kỳ máy tính nào trong mạng nội bộ doanh nghiệp truy cập đến server sử dụng tài nguyên 01 mà họ được phân quyền cho phép để làm phần việc của mình.

+ Điều này có nghĩa là, nếu máy vi tính được phân cho nhân viên 01 đột nhiên không hoạt động vì một lý do nào đó thì công việc của nhân viên 01 không vì đó mà đình trệ. Tương tự với nhân viên khác 🙂

+ Trong ví dụ này: nhân viên 01 không thể truy cập vào bất kỳ dữ liệu của các phòng ban khác vì không được phân quyền.- Tương tự với những người sử dụng khác.

* Giảm chi phí đầu tư máy vi tính và các phí phát sinh liên quan như điện, phí sửa chữa, khấu hao…

Sản phẩm liên quan: thi công mạng lan miễn phí thiết kế, thiết kế thi công mạng văn phòng, gói quản trị mạng doanh nghiệp, máy chủ quản lý dữ liệu doanh nghiệp, dịch vụ cấu hình máy chủ, thiết kế thi công mạn lan wan vpn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *