Joomla — August 30, 2016 at 10:03 am

Những tính năng Content History trong Joomla 3.2 mà bạn nên biết về cách bật

by

Như các bạn đã biết , một trong những tính năng mới nhất mà Joomla 3.2 mang lại đó là Content History. Hôm nay chúng tôi sẽ giúp bạn giảm thiểu hơn biết nhiều hơn về lịch sử content mà bạn có thể giúp bạn hiểu rõ hơn một phần nào đó về cách bật những tính năng hiệu quả nhất.

Bật tính năng bên trong Article Manager

hinh33
Bật tính năng bên trong Article Manager  

Vào :

  1. Article Manager
  2. Options
hinh34
Article Manager

Vào tiếp :

  1. Editing Layout tab
  2. Ấn định  Save History là  Yes.
  3. Điều chỉnh số Version tối đa có thể.
  4. Click Save & Close.

Kiểm tra kết quả

hinh35
Kiểm tra kết quả của chúng như thế nào

Vào một bài viết bất kì, sau đó làm một vài thay đổi, rồi Save lại. Làm tiếp một vài thay đổi trong bài viết, rồi lại Save lại lần nữa. Cuối cùng, nhấp chuột vào nút Version để xem danh sách những thay đổi khi save.

hinh36
em danh sách những thay đổi khi save

Nếu như các bạn cũng có được như hình bên trên thì coi như đã thành công. Với lựa chọn Keep On / Forever sẽ cho phép các bạn lưu trữ những sửa đổi vô hạn. Các bạn cũng nên lưu ý đến số lượng tối đa Versions mà chúng ta đã ấn định. Giả sử các bạn ấn định là 5, thì khi các bạn sửa đổi và lưu đến lần thứ 6, thì lần lưu thứ 1 sẽ bị xóa để nhường chỗ cho sự thay đổi ở lần thứ 6.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *