Joomla — August 30, 2016 at 8:56 am

Những cú pháp bạn nên nhớ khi chuyển đổi từ plugin joomla 1.5 sang 1.7

by

Như bài trước mình đã giúp các bạn chuyển đổi module thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển đổi cho plugin. Khi cần nâng cấp lên plugin thì những tính năng khác cũng mạnh hơn. Qua bài viết sau đây nếu bạn nào muốn năng cáp joomla thì hãy tham khảo qua bài viết này nhé!

hinh31

Bước 1 : Đăng nhập vào trang admin của joomla 1.7, sau đó cài lại các plugin cũ của joomla 1.5
Bước 2 : Tìm đến plugin của bạn, thường nằm tại vị trí plugins/kiểu plugin/tên plugin
Bước 3: Mở file xml của plugin mà bạn cần chỉnh sửa ( thường có dạng plugin_name.xml )
Bước 4: Thay thế các tham số của plugin cũ sang plugin mới.

Tìm :

1
<install version="1.5" type="plugin" group="system">

Thay thế bằng :

1
<extension version="1.7" type="plugin"  group="system">

Tìm :

1
<params>

Thay thế bằng :

1
2
3
<config>
<fields name="params">
<fieldset name="basic">

Tìm :

1
<params group="advanced">

Thay thế bằng:

1
<fieldset name="advanced">

Tìm :

1
2
<param name="plugin_parameter" ... >
</param>

Thay thế bằng :

1
2
<field name="plugin_parameter" ...>
</field>

Tìm :

1
</params>

Thay thế bằng :

1
</fieldset>

Tìm :

1
</install>

Thay thế bằng :

1
2
3
</fields>
</config>
</extension>

Sau đây là ví dụ để các bạn tham khảo

Joomla! 1.5 Plugin xml

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<install version="1.5" type="plugin" group="system">
<name></name>
<author></author>
<creationDate></creationDate>
<copyright></copyright>
<license></license>
<authorEmail></authorEmail>
<authorUrl></authorUrl>
<version></version>
<description></description>
<files>
<filename plugin="plugin_name">plugin_name.php</filename>
<filename>index.html</filename>
</files>
<params>
<param name="plugin_parameter">
</param>
</params>
<params group="advanced">
<param name="plugin_advanced_parameter">
</param>
</params>
</install>

Joomla! 1.7 Plugin xml

<?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?>
<extensionversion="1.7"type="plugin"group="system">
<name></name>
<author></author>
<creationDate></creationDate>
<copyright></copyright>
<license></license>
<authorEmail></authorEmail>
<authorUrl></authorUrl>
<version></version>
<description></description>
<files>
<filenameplugin="plugin_name">plugin_name.php</filename>
<filename>index.html</filename>
</files>
<config>
<fieldsname="params">
<fieldsetname="basic">
<fieldname="plugin_parameter">
</field>
</fieldset>
<fieldsetname="advanced">
<fieldname="plugin_advanced_parameter">
</field>
</fieldset>
</fields>
</config>
</extension>
Hy vọng với những cú pháp mà tôi đưa ra ở trên này có bạn có thể nâng cấp hiệu quả chương trình mà bạn đang xài hơn
Chúc cac bạn thành công!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *