Lập trình IOS — July 9, 2016 at 9:21 am

Lập trình IOS – Hướng dẫn thủ thuật bạn cần biết IOS (P2)

by
Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các thủ thuật tiếp theo để có thể học tốt IOS. “Ứng dụng quản lý thư viện CocoaPods” là một phần ứng dụng có trong java đây là một giải pháp hoàn hảo hay phổ biến nhất trong hệ điều hành IOS mà các bạn cần biết nhé.

Ứng dụng quản lý thư viện CocoaPods

Tiếp theo chúng ta sẽ bàn về một ứng dụng quản lý thư viện : Cocoapods. Chúng ta phải thừa nhận rằng với iOS chúng ta không cần phải phụ thuộc nhiều vào ứng dụng như khi chúng ta viết ứng dụng bằng Java. Hầu hết các công cụ bạn cần dùng tới đã có hết trong iOS SDK. Nhưng đối với những ứng dụng mang tính phụ thuộc thì CocoaPods là giải pháp của bạn! Đây là một công cụ quản lý phụ thuộc phổ biến nhất dành riêng cho iOS (và cả Mac).

Cách hoạt động của nó cực đơn giản. Chi cần cài đặt lên máy MAC của bạn với lệnh terminal sau:

Sau khi Cocoapods đã được cài đặt thì hãy mở thư mục Project của Xcode ra và tạo một file đặt tên là PodFile:

File này có nghĩa là bạn muốn được phụ thuộc (hay còn gọi là AFNetworking) và dự án của bạn sẽ yêu cầu dùng iOS 6.0. Bằng phương pháp này thì nếu như một ứng dụng phụ thuộc yêu cầu phiên bản iOS mới hơn thì bạn sẽ phải cài cái mới hơn, điều này thì Cocoapods sẽ thông báo cho bạn.

Ok giờ bạn hãy chạy dòng lệnh đơn giản sau đây để lấy ứng dụng phụ thuộc đó đính kèm vào trong Xcode project.

Tiếp theo đến file Xcode project của bạn (tên là MyCoolProject.xcodeproj). Cocoapods sẽ tạo hẳn một không gian làm việc, gọi là MyCoolProject.xcworkspace. Từ giờ bạn sẽ cần phải mở cái không gian làm việc đó ra thay vì mở file project của Xcode, bởi vì nó đã bao gồm luon cả project của bạn cũng như những ứng dụng phụ thuộc.

Làm gì để được sử dụng Cocoapods

Bạn có thể sử dụng AppCode để dược trải nghiệm CocoaPods. AppCode có thể giúp bạn tạo ra những PodFile một cách tự động, bạn không cần phải đánh những dòng code lằng nhằng để cài đặt dependencies nữa.

thu-thuat-ios-2

Nó sẽ cài đặt CocoaPods cho bạn nếu bạn chưa cài đặt CocoaPods vào trong hệ thống. Việc này tiết kiệm rất nhiều thời gian cho bạn.

Nguồn: laptrinhios.net

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *