SEO cơ bản — May 24, 2016 at 1:59 am

Khái niệm về Time on site

by

Time on site được hiểu nôm na là thời gian người dùng truy cập trên website công ty. Đây là một trong những chỉ số đo lường hiệu quả trên Seo ( có tên khác là Seo KPIs). Dưới đây là khái niệm về Time on site. 

1. Time on site là gì?

Time on site – thời gian truy cập website là một chỉ số trong Google Analytisc đo lường tổng thời gian truy cập website của một người dùng nào đó trong một phiên truy cập trang (Session). Như vậy, chúng ta có thể hiểu time on site là giá trị tổng cộng của tất cả thời gian truy cập của những trang mà người dùng đã xem trong một phiên truy cập (Time on page), hay nói cách khác, time on site là giá trị tổng cộng của tất cả giá trị time on page trong một phiên truy cập của người dùng.

Trong Google Analytics, chỉ số time on site và giá trị trung bình của nó average time on site (avg. time on site) được thể hiện dưới mọt tên gọi khác: thời lượng phiên (Session Duration)thời gian trung bình của một phiên truy cập (Avg. Session Duration) do cách tính của 2 nhóm chỉ số này hoàn toàn giống nhau.

Để hiểu rõ hơn về cách tính time on site của người dùng, bạn có thể tham khảo qua ví dụ về cách tính time on site của Google Analytics qua ví dụ dưới đây:

2. Ví dụ về cách tính time on site của Google Analytics

Ví dụ 1:

Giả sử, có một người dùng truy cập website theo thứ tự sau:

vi-du-time-on-site
Như vậy time on page và time on site trong trường hợp này sẽ được tính như sau:

  • Trang 1 : 1 phút
  • Trang 2 : 4 phút
  • Trang 3 : 0 phút
  • Time on site hay session duration : 5 phút

(Tìm hiểu thêm cách tính time on page của Google Analytics tại bài viết: Cách tính time on page của Google Analytics)

>>>> Những điều cần biết về nghề Seo

Ví dụ 2:

Trong trường hợp, người dùng truy cập trang và mở thêm một tab mới (duyệt nội dung trên trang trong đồng thời 2 tab trình duyệt) như hình vẽ dưới đây:

vi-du-ve-time-on-site-2

Lúc này, Google Analytics sẽ tính time on site theo ưu tiên tính time on page theo một ưu tiên tuyến tính hóa (sắp xếp thứ tự truy cập trang theo một chuỗi thời gian liên tục). Và sơ đồ truy cập trang của người dùng lúc này sẽ được viết lại theo dạng:

vi-du-ve-cach-tinh-time-on-site-3

Như vậy, time on page của từng trang lúc này sẽ được tính là:

  • Trang chủ (home) : 1 phút
  • Trang 4 : 1 phút
  • Trang 2 : 3 phút
  • Trang 3 : 2 phút
  • Trang 5 : 0 phút
  • Time on site hay session duration : 7 phút

Trên đây là  Khái niệm về Time on site  hy vọng bài viết có thể cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết đến cho bạn. Chúc bạn thành công!

Theo dautuseo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *