Lập trình Android — August 8, 2016 at 5:19 am

Hướng dẫn dùng Check Box trong lập trình Android

by

Check box là một tính năng quen thuộc đối với người sử dụng, bạn có thể thấy chúng trong nhữn from đăng nhập, đăng ký,…. Trong bài viết ngày hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các ban lập trình cách sử dụng check box trong lập trình android. Cùng tham khảo nhé các bạn.

Khi làm việc với các check box, bạn có thể sử dụng Java để làm việc với một check box ngay khi ứng dụng chạy. Ví dụ, thường phải thiết lập các thuộc tính kiểm tra trong ứng dụng. Để làm được điều đó, bạn có thể sử dụng phương pháp setChecked để chọn hoặc bỏ chọn box.

Nó thậm chí còn phổ biến hơn để cần phải xác định xem một check box được kiểm tra hay kiểm soát. Để làm điều đó, bạn có thể sử dụng phương pháp isChecked. Trong hình này, ví dụ, ví dụ Java thứ hai sử dụng một câu lệnh if để xác định xem các ô được chọn. Nếu vậy, bạn có thể thực hiện một số mã. Nếu không, bạn có thể thực hiện một số mã khác.

Lưu ý rằng các thuộc tính kiểm tra và phương pháp setChecked cả thực hiện các nhiệm vụ tương tự. Trong Android, có một phương pháp thiết lập tương ứng cho một thuộc tính thông thường. Kết quả là, bạn thường có một sự lựa chọn về việc bạn muốn sử dụng XML hoặc Java để làm việc với một widget. Tất nhiên, bạn chỉ có thể sử dụng XML để thiết lập các thuộc tính trước khi các ứng dụng đang chạy. Nếu bạn muốn làm việc với một widget linh động khi các ứng dụng đang chạy, bạn cần phải sử dụng Java.

Thuộc tính XML của check box

checked : check hoặc uncheck cho check box.

XML code

Phương thức Java cho check box

setChecked(boolean) Checks hoặc unchecks của hộp.
isChecked() Trả về giá trị Boolean cho biết hộp được kiểm tra.

Ví dụ: Check hoặc uncheck cho hộp

rememberPercentCheckBox. setChecked (true) ;

Thực thi dòng lệnh nếu hộp là checked

if (rememberPercentCheckBox.isCheckedO) {
// code to execute when the box is checked
>
else {
// code to execute when the box is NOT checked
}

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng Check box. Hy vọng sẽ giúp các bạn nâng cao kiến thức về lập trinh android hơn. Chúc các bạn thành công!

Nguồn: laptrinhandroid

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *