Joomla — September 18, 2016 at 2:19 pm

Hướng dẫn cách thay đổi cổng 443 và 80 localhost trên XAMPP trong Joomla

by

Bài viết hướng dẫn bạn thay đổi cổng mặc định localhost sử dụng xampp bao gồm 443 và 80 giúp bạn tùy biển khi có nhiều ứng dụng cùng dùng chung các cổng đó.

Đầu tiên mở ứng dụng XAMPP .

Thứ nhất : Thay đổi cổng 443 – Chọn config trong phần Apache — chọn tiếp Apache ( httpd-ssl.conf ) như trong hình dưới.

chinh-hinh-3

Cửa sổ notepad hiện ra ,nhưng để tìm cổng 443 bên trong bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + H và làm như hình dưới.

Ở hình trên cổng 443 sẽ được thay thế bằng cổng 430 hoặc cổng khác do bạn chọn.Sau đó nhấn Replace All để thay đổi

Cuối cùng vào File — chọn Save

Như vậy là bạn đã lưu lại cấu hình và chỉ cần khởi động Apache hoặc Restart lại Apache để hoàn tất cấu hình.

Thứ hai – thay đổi cổng 80 .

Để thay đổi cổng 80 bạn chọn config và chọn tiếp Apache ( httpd.conf).

chinh-hinh-4

File notepad hiện ra và để thay đổi cổng 80 thì bạn nhấn Ctrl + H

Như hình trên là chúng tôi thay đổi cổng 80 thành 83 như vậy khi truy cập localhost sẽ là localhost:83 chứ không phải localhost như cổng mặc định là 80.Sau đó nhấn Replace All để thay thế ,và vào File — chọn Save để lưu lại cấu hình

Cuối cùng khởi động Apache hoặc Restart lại Apache để hoàn tất cấu hình.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *