Joomla — September 18, 2016 at 2:00 pm

Hướng dẫn cách tạo một bài viết trong Joomla 3 dễ dàng

by

Trong Joomla 3 cung cấp rất nhiều tùy chọn tạo các kiểu nội dung và câu trúc khác nhau trên Website.Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một bài viết đơ ngiản và hiển thị nó trong Menu.

Tạo một bài viết trong Joomla

Nội dung chính của bài viết bao gồm nôi dung text,hình ảnh và link sẽ được tạo trong Article Manager,khi bạn truy xuất nó trong menu Content trong trang quản trị Admin .

Khi bạn click vào Add New Article bạn sẽ nhìn thấy một trình chỉnh sửa như trong các phần mềm của Microsoft Office vậy.Bạn có thể sử dụng nó để viết,định dạng bài viết mới ,cũng như hình ảnh và link.

Trong đó :

Title: Têu đề của bài viết, có thể được hiển thị hay không tùy theo thiết lập của bạn.
Alias: Đây là một tên khác của bài viết, dùng để quản lý và sử dụng trong SEO/SEF. Thông thường bạn hãy để trống mục này, Joomla! sẽ tự động nhập vào.
Category: Chọn chuyên mục chứa bài viết.
Status: Chọn đăng hay không đăng bài viết này, nếu chọn không đăng (Unpublished) thì bài viết này sẽ không được hiển thị.
Access Level: Chọn cấp độ cho phép truy cập. Có các lựa chọn sau:
 – Public: Tất cả mọi người đều xem được bài viết này.
 – Registered: Chỉ các thành viên đăng ký và đăng nhập mới được xem bài viết này.
 – Special: Chỉ các thành viên cấp cao mới được xem bài viết này.
 – Super User : Chỉ người quản trị cấp cao nhất
Permissions: Thiết lập các quyền hạn cho thành viên đối với bài viết này.
Featured: Lựa chọn tính năng nổi bật cho bài viết này. Bạn có thể cho phép chỉ hiển thị các bài viết được đánh dấu nổi bật trên trang chủ.
Language: Lựa chọn ngôn ngữ, chỉ dùng khi có thiết lập chế độ đa ngôn ngữ, mặc định chọn All.
Article Text: Phần nhập nội dung của bài viết. Bài viết có thể chứa các văn bản thông thường, hình ảnh, phim,… và ngoài ra bạn còn có thể chèn ngôn ngữ HTML nếu muốn.

Sau khi thực hiện xong bạn hãy nhấn vào một trong các nút trên thanh công cụ như sau:

Save: Lưu các thông tin và vẫn giữ nguyên màn hình.
Save & Close: Lưu và quay lại màn hình quản lý chuyên mục.
Save & New: lưu và tạo một chuyên mục mới với cùng nội dung hiện có.
Cancel: Hủy bỏ các thông tin và quay lại màn hình quản lý chuyên mục.

 Tạo link bài viết tới menu trong Joomla

Bạn đã được biết cách tạo bài viết Vậy để bài viết của bạn được xem bạn cần đưa nó vào menu cho khách truy cập dễ dàng truy xuất chúng.Để làm điều này bạn vào Menus — > chọn Main Menu và chọn Add New Menu Item

Tiếp theo bạn sẽ chọn kiểu Menu bằng cách nhấn vào nut Select như hình dưới

Trong danh sách bạn có thể chọn Single Article cho bài viết đơn ,hoặc Archived Article để hiển thị tất cả các bài viết .

Sau khi bạn lưa chọn được kiểu menu bạn muốn như trên chúng tôi lựa chọn bài viết đơn là single Article.

Hình tiếp theo chúng ta lựa chọn bài viết để liên kết tới menu bằng cách chọn Select.

Cuối cùng nhấn Save & Close để lưu lại ,Vậy là chúng ta đã có một menu liên kết tới bài viết rồi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *