Joomla — September 18, 2016 at 11:48 am

Học tốt Joomla bài 7 : Tạo menu liên kết trong Joomla 3.x hiệu quả

by

Ở phần trước, bạn đã tạo thành công các Category và Content. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo các Menu tương ứng để thể hiện các mục này bên ngoài trang Web.

Để quản lý các menu,đầu tiên bạn mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ trang quản trị Joomla của bạn.Tiếp theo bạn vào Menus –> Menu manager –> Add New Menu như hình bên dưới.

joomla-createmenu-step1-1

-Sau khi click vào Add New Menu,trang sẽ hiển thị như bên dưới.Ở đây bạn có thể thêm tiêu đề và kiểu Menu

joomla-createmenu-step1-2

Menu Title  – Tên tiêu đề menu.

Menu Type – Tên kiểu menu

Description – Mô tả về menu.

– Sau khi điền đầy đủ thông tin về menu,Click Save để lưu lại menu.

– Bạn cũng có thể click vào Save & Close.Nó sẽ lưu và đóng cửa sổ màn hình.Cuối cùng bạn có thể xem như hình bên dưới.

joomla-createmenu-step1-3

– Nếu bạn click vào Save & New ,Menu của bạn sẽ được lưu và cũng mở cửa sổ để chúng ta tạo menu mới.

joomla-createmenu-step1-4

– sử dụng nút Cancel để hủy bỏ việc tạo menu.

Sau khi bạn hoàn tất các bước bên trên chúng ta cần thêm menu items để hiển thị trên trang web.Menu items có thể được tạo trong Main menu ( menu1).

Thêm Menu Items

– Click vào Menus –>Menu1 –>Add New Menu Item như hình bên dưới.

joomla-createmenu-step1-5

– Sau khi click vào Add New Menu Item,Menu Manager –> New Menu Item sẽ hiển thị như hình bên dưới.

joomla-createmenu-step1-6

Bạn có thể xem các tab khác nhau trong trang này.Ở đây chúng ta sẽ có hai phần chính dưới New Menu Item.

Menu Title – hiển thị tiêu đề menu item

Alias – Được sử dụng cho thân thiện hơn với bộ máy tìm kiếm.Joomla sẽ tự động điền giá trình từ Menu Title.Nó cung sẽ xử lý tiêu đề tiếng việt ( utf8) .

Menu Item Type  – Trong menu item type,Chỉ định kiểu menu của bài viết,thẻ,link,hay link hệ thống,liên hệ.Ở đây bạn có thể lựa chọn menu item type bởi click vào nút Select.Khi click vào nút này sẽ hiển thị như bên dưới.

joomla-createmenu-step1-7

Click vào Articles,Bạn sẽ nhìn thấy màn hình như dưới.

joomla-createmenu-step1-8

Chúng ta có :

Archived Articles  – hiển thị tất cả các bài viết

Category Blog – Hiển thị bài viết theo kiểu blog trong danh mục mà chúng ta lựa chọn.

Category List – Hiển thị bài viết theo một danh sách trong danh mục mà bạn chọn

Create Article – Tạo bài viết.

Featured Article – Hiển thị các bài viết mà khi bạn click vào Feature trong khi tạo bài viết

List All Categories – Hiển thị danh sách các danh mục mà bạn đã tạo.

Single Article – Hiển thị một bài viết mà bạn chọn.

Ở đây chúng tôi lựa chọn Single Article.Sau khi lựa chọn bạn sẽ nhìn thấy màn hình như bên dưới.

joomla-createmenu-step1-9

Select Article – Lựa chọn bài viết từ danh sách.

Link – Chỉ định đường dẫn mà bạn có thể xem.

Templates Style – Bạn có thể lựa chọn kiểu giao diện cho website bởi click vào menu thả xuống sẽ cho bạn Protostar – Default Styles hoặc Beez3-Default.Hoặc bạn có thể cung cấp giao diện cho website của riêng bạn.

Tarrget Windows – Chỉ định cửa sổ khi click vào menu như Parent

New Window With Navigation – Sẽ mở ở cửa sổ mới

New Without Navigation – Mở ở cửa sổ hiện thời

Menu Location – Chỉ định link menu xuất hiện trong Main Menu và User Menu.

Parent Item – Lựa chọn menu cha,con.( Ví dụ như bạn chọn Root tức menu này là cha hay menu chính,hoặc bạn chọn Home tức khi click chuột vào menu Home mới nhìn thấy menu mà bạn tạo)

Status – Hiển thị trạng thái menu như Publisher ( xuất bản ),hay Unpublisher ( chưa xuất bản ),Trashed ( cho vào thùng rác).

Default Page  – Cung cấp tùy chọn Yes hoặc No để đặt menu như trang mặc định khi truy cập website tức trang chủ.

Access – Cho phép truy cập khi lựa chọn người dùng phải đăng ký ( Register) mới xem được,hay Guest khách,Public ai cũng xem được,Super Users người quản trị cao cấp.

Language – Chỉ định ngôn ngữ của site.nếu site của bạn là đa ngôn ngữ.

Note – bạn đặt thêm nội dung cần chú ý cho menu này.( chú thích ).

Sau khi lựa chọn Menu Item Type bạn Joomla sẽ tự động tạo ra 2 tab tùy chọn.

joomla-createmenu-step1-10

Click vào tab LInktype bạn sẽ có được như hình dưới.

joomla-createmenu-step1-11

 • Link Title Attribute − Chỉ định thuộc tính khi chúng ta mô tả cho link menu này
 • Link CSS Style − bạn có thể tùy chọn css
 • Link Image − thuộc tính link hình ảnh
 • Add Menu Title − Bạn có thể click Yes để hiển thị tiêu đề menu.

– Click vào Page Display tab để có hình bên dưới.

joomla-createmenu-step1-12

 • Browser Page Title − Chỉ định tiêu đề của trang trong trình duyệt
 • Show Page Heading − Chỉ định tiêu đề của trang khi chọn Yes hoặc no
 • Page Heading
 • Page Class

– Click vào Metadata để có hình bên dưới.

joomla-createmenu-step1-13

 • Meta Description −Được sử dụng để thêm thông tin mô tả cho menu khi tìm kiếm với google,yahoo,bing…vv
 • Meta Keywords − Từ khóa của trang khi tìm kiếm
 • Robots − dành cho file Robots.txt
 • Secure −bảo mật

Cuối cùng bạn click vào Save & Close – để lưu và đóng lại quá trình tạo Menu trong Joomla.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *