Joomla — September 18, 2016 at 11:50 am

Học tốt Joomla bài 6 : Cách tạo bài viết trong Joomla 3.x nhanh gọn

by

Trong bài trước các bạn đã tạm thời tạo được một trang web với giao diện mong muốn.Bước tiếp theo chúng ta phải làm là tạo nội dung cho website.Nhưng việc tạo nội dung cho website cụ thể là bài viết thì phải sắp xếp dữ liệu đó có tổ chức.Khác với dạng web tĩnh, trong thiết kế web động ,khi đăng bài viết mới,chúng ta sẽ không xác định vị trí mà nó xuất hiện trên trang bằng tay.Một bản tin mới sẽ có mặt trên trang web động của chúng ta như thế nào, tại vị trí nào sẽ tùy thuộc vào các thuộc tính mà nó được cài đặt. Để dễ quản lý, trong Joomla, người ta sắp xếp các bản tin vào các phần Category ( danh mục).

Chú ý

Bạn nên chỉnh lại ngôn ngữ mặc định trên phần Back-end là tiếng Anh thay vì tiếng Việt,vì khi sử dụng tiếng Việt đôi khi bị lỗi xung đột với các thành phần khác.Do vậy bắt đầu từ bài học này mình sẽ hướng dẫn kèm hình ảnh bằng tiếng Anh.

Tạo Category :

Để tạo Category bạn đăng nhập vào trang quản trị.Trong menu Content –>Categories –> Add New Category :

Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy giao diện bên dưới và điền các thông số như :

Trong ô Title: Bạn điền tiêu đề của danh mục ( ở đây là phần mềm ).

Alias : Chúng ta sẽ điền tiếng Việt không dấu.

Description : Bạn có thể thêm mô tả hoặc không về danh mục mà bạn tạo.

Status : publisher tức là danh mục này sẽ được xuất bản.

Parent : là no parent tức chưa có danh mục cha.( Bạn có thể tạo danh mục cha ,danh mục con ví dụ như đây là danh mục phần mềm,và sau khi tạo xong bạn có thể tạo danh mục mới với Parent bạn chọn là Phần mềm.Như vậy danh mục mới sẽ là con của danh mục Phần mềm ).

Access : Đây là quyền hạn truy cập do vậy nếu chúng ta muốn ai cũng có thể xem được thì chọn Public,hoặc Register tức đăng ký thành viên mới xem được.

Sau khi tạo xong danh mục các bạn nhấn Save & Close để đóng lại và tạo bài viết cho danh mục đó.

Tạo bài viết

Để tạo bài viết bạn vào menu Content –> Acticles –> Add New article :

joomla-addcontent-1iếp theo chúng ta sẽ điền các thông tin sau :

Title : Tiêu đề của bài viết.

Description : Mô tả về bài viết.

Status : Publisher tức sẽ xuất bản bài viết

Category : Ở đây là phần mềm tức bài viết sẽ nằm trong danh mục phần mềm.

Để hiển thị đoạn giới thiệu của bài viết và bài viết chính như hình dưới đây các bạn làm như sau :

– Khi các bạn đặt trỏ chuột đoạn ngăn cách giữa phần giới thiệu bài viết và bài viết chính sau đó Click vào nút Read More ở bên dưới thì sẽ như sau :

Đoạn trước gạch đỏ sẽ là phần giới thiệu và sau gạch đỏ sẽ là phần chính của bài viết.

Thêm hình ảnh

+ Thêm hình ảnh vào phần đầu giới thiệu bài viết

Để thêm hình ảnh bạn qua tab  Images and Links như hình dưới.

Click vào Select trong phần Intro Image để chọn ảnh sẽ xuất hiện trong phần giới thiệu bài viết,và Full Article Image sẽ xuất hiện ảnh trong phần xem đầy đủ của bài viết.

Và sau khi hoàn tất nội dung các bạn click vào Save & Close để lưu và đóng lại

+ Thêm hình ảnh vào trong bài viết

Bạn click vào nút Image ở bên dưới của trình soạn thảo,Một cửa sổ hiện ra.Ở đây bạn có thể thêm hình ảnh mà bạn muốn bằng cách lựa chọn các hình ảnh có sẵn và nhấn Insert.

joomla-addcontent-2

hoặc các bạn muốn upload hình lên bài viết thì sau khi click vào nút Image có thể click vào Browse để chọn hình sau đó nhấn Upload.

Sau khi upload xong chúng ta chỉ cần lựa chọn hình mà chúng ta muốn rùi nhấn Insert

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *