Joomla — August 15, 2016 at 2:35 am

Giới thiệu chung và Cấu trúc của một Component trong lập trình joomla

by

Lập trình joomla là một làm trinh mới áp dụng mô hình MVC kết hợp để tạo ra một chương trình thiết kế web vô cùng hữu hiệu. Với những tính năng cao hơn các HTLM và tính năng đó cũng hạn chế trong việc chế tạo web site nên chúng rất được áp dụng. Nếu sử dụng hợp lý  bạn sẽ hỗ trợ hiệu quả cho trang web của mình. Bài viết sau đây chúng tôi sẽ giúp các bạn học tốt hơn về lập trình joomla

I. GIỚI THIỆU CHUNG

  1. Mô hình MVC

MVC hay Model-View-Controller  (tiếng  Anh)  là  một  mẫu  kiến trúc  phần mềm trong kỹ thuật  kỹ  sư phần mềm. Khi sử đúng cách, mẫu MVC giúp  cho  người  phát  triển  phần  mềm  cô  lập  các nguyên tắc nghiệp vụ và giao diện  người dùng  một  cách rõ  ràng  hơn.  Phần  mềm  phát  triển  theo mẫu MVC tạo nhiều thuận lợi cho việc bảo  trì vì các  nguyên  tắc  nghề  nghiệp  và  giao  diện ít  liên quan với  nhau.

Trong mẫu Model-View-Controller, mô hình (model) tượng  trưng  cho  dữ  liệu  của  chương  trình  phần mềm. Tầm nhìn hay  khung  nhìn  (view)  bao  gồm các  thành  phần  của  giao  diện  người dùng. Bộ kiểm tra hay bộ điều chỉnh  (controller)  quản  lý  sự  trao  đổi  giữa  dữ  liệu  và  các  nguyên  tắc nghề  nghiệp   trong các thao tác liên  quan đến mô   hình.

  1. Công cụ trong quá trình  thực hành
  • Trình soạn thảo  Notepad++ bạn có thể  download  về tại địa  chỉ http://notepad-plus-plus.org/
  • Máy chủ ứng dụng Wamp  download  tại địa  chỉ http://www.wampserver.com/en/
  • Công cụ lập trình PHP & MySQL trong hướng  dẫn này  chúng  ta  sẽ sử  dụng NetBeans các phiên  bản có hỗ trợ PHP bạn có thể tải về tại địa  chỉ   http://netbeans.org/projects/php/
  • Tham khảo thêm  các hàm  và các meo  tại trang  chủ của tác giả  http://joomlabasic.com

II. CẤU TRÚC CỦA MỘT COMPONENT

Cấu trúc tổng quát của một Component trong Joomla ! CMS sẽ được xây dựng như hình bên dưới Hình 1

hinh

– Hình 1: Là cấu trúc của component quản trị trong Joomla ở thưc mục

hinh1

– Hình 2: Là cấu trúc của một component bên ngoài

– Điểm khác nhau chính giữa 2 cấu trúc này là điểm vào của component trong quản trị là admin.hoidap.php trong khi bên ngoài là hoidap.php bạn nên lưu ý kỹ phần này.

Nguồn: slideshare.net

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *