Quản trị mạng — June 18, 2016 at 9:49 am

Facebook at Work và 12 điều nên và không nên khi sử dụng

by

Facebook at Work là mạng xã hội được dùng cho dân văn phòng. Thông tin bảo mật mà không cân nhắc về độ phù hợp của các nhóm làm việc trên Facebook được bảo mật cao. Dưới đây là Facebook at Work và 12 điều nên và không nên khi sử dụng 

Hơn 14.000 người FPT tham gia Facebook at Work đang tạo nên một môi trường kết nối, chia sẻ kiến thức tài liệu. Tuy nhiên, bạn đã biết những điều mình nên và không nên làm ở Facebook at Work?

anh-facebook-at-work-final-5916-1465440361

Những chia sẻ trên chắc hẳn giúp bạn hiểu thêm về quản trị mạng. Những thuận lợi, khó khăn trong ngành này thì nhiều nhưng nếu có lòng đam mê thì các bạn sẽ theo đuổi được. Dưới đây là Facebook at Work và 12 điều nên và không nên khi sử dụng 

Theo Facebook, Hubspot

Xem thêm: Nhân viên FPT phải dùng Facebook trong công việc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *