Lập trình C++ / C# — September 20, 2016 at 5:34 am

Chuyển đổi chữ thường sang chữ hoa đơn giản trong C/C+++

by
Đôi khi các bạn sẽ gặp những bài tập vô cùng đơn giản như chỉ cần chuyển đổi chuỗi từ chữ thường sang chữ hoa nhưng có thể bạn chưa suy nghĩ ra được cách làm tối ưu nhất. Hãy theo dõi 2 cách giúp bạn có thể chuyển đổi chuỗi từ ký thự thường sang in hoa nhanh và đơn giản nhất.
Code chuyển chữ thuờng qua chữ hoa C/C++
Cách 1
Lấy ký tự đó + 32 ( theo bảng mả ASII)
int main()
{
         char a;
         cout<<” Enter the letter   : “;
         cin>>a;
         if ( (>= ‘A’) && (<= ‘Z’) )
         {
                int k =  int (a) + 32 ;
                cout<< ” The upper case character corresponding to “<< a << ”  is …” << char(k);
         }
         else if ( (>= ‘a’) && (a<= ‘z’) )
         {
                int k = int (a)  32;
               cout<< ” The lower case character corresponding to “ << a << ” is  : “ << char(k);
         }
         else cout<< ” number  “ << a;
         cout<< endl;
         system (“pause”);
         return 0;
}
Cách 2:
Sử dụng hàm
  1. char *strlwr(char *s) // Hoa sang thường
  2. char *strupr(char *s) // Thường sang hoa

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi từ chuỗi thường sang in hoa trong lập trình C/C++ nhanh và đơn giản nhất. Hy vọng bài viết nãy sẽ giúp ích cho các bạn. Xin cảm ơn!

Nguồn: studycoding

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *