Tin hay — April 8, 2016 at 3:57 am

Cấu hình Email server và email client

by

Itvsolution giới thiệu dịch vụ cấu hình máy chủ Email dùng riêng ( email server ) và ứng dụng quản lý email ( email client ).

Dịch vụ cấu hình máy chủ Email và ứng dụng quản lý email client

Mô tả dịch vụ:
Cấu hình máy chủ Email server dùng riêng

Email server dùng riêng là địa chỉ email có dạng: tên địa chỉ abc@tên miền doanh nghiệp, ví dụ: info@itvsolution.vn ( người gửi email sẽ được xác định là đang làm việc tại công ty sở hữu tên miền doanh nghiệp đã đăng ký, tạo sự tin tưởng bước đầu – trusted in domain )
Địa chỉ check email dùng riêng có dạng: mail.tên miền doanh nghiệp, ví dụ: mail.itvsolution.vn

cleanmail-environment-small

* Cho một ví dụ: itvsolution có tên miền là itvsolution.vn và email dùng riêng sẽ là: info@itvsolution.vn, support@itvsolution.vn, nguyenvana@itvsolution.vn, abc@itvsolution.vn…
Email miễn phí phổ biến có dạng: tên địa chỉ email abc@gmail.com, abc@yahoo.com… ( nếu chưa quen biết hoặc chưa được thông báo từ trước, email sẽ có thể là thư nặc danh )
Địa chỉ check mail miễn phí có dạng: mail.google.com, gmail.com, mail.yahoo.com…
Bảng giá tới quý khách hàng sử dụng dưới 50 Email là 850.000 VNĐ/ lần cấu hình ( tên email có dạng abc@tên miền doanh nghiệp
Chi phí 01 lần và không thêm bất kỳ khoản phí nào khác, chính sách và điểu khoản sử dụng máy chủ Email là của Google.
Quý khách hàng sử dụng lớn hơn 50 Email dùng riêng, xin liên hệ itvsolution.vn – 0933.218.379.
Cấu hình ứng dụng quản lý Email client ( outlook )

Quý khách hàng có nhu cầu cấu hình email client: Outlook 2003, outlook 2007, outlook express… để gửi, nhận, kiểm tra và lọc thư, xin liên hệ itvsolution.vn – 0933.218.379 để thông báo về nhu cầu cụ thể, số lượng máy cấu hình.
Đơn giá thông thường để cấu hình một máy email client là 100.000 VNĐ/ Máy với số lượng > 5 máy, trường hợp số lượng nhỏ hơn 5 máy, tính trọn gói là 450.000 VNĐ / lần cấu hình.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *