Joomla — September 18, 2016 at 11:43 am

Cách tích hợp Google Search cho website Joomla đơn giản hơn

by

Đầu tiên các bạn sẽ phải truy cập địa chỉ https://cse.google.com/cse/create/new để tạo công cụ tìm kiếm tùy chỉnh .

Trong phần :

Trang web để tìm kiếm : Bạn có thể thêm rất nhiều trang web mà bạn muốn tìm kiếm trong đó ( phải là trang web mà bạn sở hữu).

Ngôn ngữ : Chọn ngôn ngữ mà website của bạn sử dụng.

Sau đó nhấn nút Tạo .

Đến đây thì quá trình đăng ký đã thành công,bạn click vào Bảng điều khiển.

Ở đây bạn có thể cấu hình tùy chỉnh lại công cụ tìm kiếm của bạn,và Click vào “ID công cụ tìm kiếm ” để nhận ID và đưa vào Website Joomla.

copera-manage-bookmarks-2

Sau khi đã có được ID của Google CSE bạn đưa vào website bằng cách nào ?.Trong bài viết này chúng tôi hướng dẫn cách đơn giản và thuận tiện hơn đó là sử dụng Component GoogleSearch (CSE).Component này hỗ trợ joomla từ phiên bản 1.5 tới 3.x.x.Để tải về bạn lựa chọn phiên bản ở bên dưới và click để tải về máy .

Joomla 1.0.x: com_googleSearch_cse_v1.0.4.zip
Joomla 1.5.x: com_googleSearch_cse_v1.5.4.zip
Joomla 1.6.x: com_googleSearch_cse_v1.6.4.zip
Joomla 1.7.x: com_googleSearch_cse_v1.7.4.zip
Joomla 2.5.x: com_googleSearch_cse_v2.5.4.zip
Joomla 3.0.x: com_googlesearch_cse_v3.0.4.zip

Sau khi đã tải về máy bạn đăng nhập vào trang quản trị Joomla .Vào menu Extension –>Manage để cài đăt.

copera-manage-bookmarks-1

Quá trình cài đặt thành công.Để quản lý bạn vào menu Components –> googleSearch(CSE) –> Config như hình dưới.

Tiếp tục.bạn click vào Please Enter Your Google CSE ID

Ở đây bạn cấu hình như sau :

Trong phần :

Custom Search Engine’s unique identifier (cx) : Bạn điền mã ID công cụ tìm kiếm

Search Engine Name : Bạn đặt tên cho công cụ tìm kiếm của bạn.

Size of Search Field in pixels (px) : Kích thước cho ô tìm kiếm bạn nên để 150 px;
Width of Search Result in pixels (px) : Độ rộng của trang hiển thị kết quả của bạn.

Search Button Label : Nhãn cho nút tìm kiếm.
Site Language : Ngôn ngữ mà website bạn sử dụng.

Site Encoding :Bạn lựa chọn ( UTF-8).

Country :Việt Nam

Google Logo Position : Bạn có thể hiển thị logo của google ở bên phải hoặc dưới theo ý của bạn .Theo như trong hình chúng tôi chọn none tức không sử dụng.

Search Button Position : Vị trí của nút tìm kiếm mặc định ở bên phải như trong hình ,hoặc bạn có thể chọn none nếu không muốn sử dụng.

Tiếp theo các phần dưới sẽ cài đặt thông số cho module ( cài đặt component như nào thì bạn chọn module cài đặt như vậy nhé ).

Width of Search Field in pixels (px) : bạn vẫn chọn là 150px

Display search form in component : chọn yes.

Display Last Search Value : Chọn Yes.

Search Button Position : bạn chọn như các ô bên trên là Right hoặc none nhé.

Cuối cùng bạn Click Save & close để đóng tại để chúng ta sang bước tiếp theo để hiển thị công cụ tìm kiếm trên website.Vậy để hiển thị công cụ tìm kiếm chúng ta sẽ sử dụng một module các bạn tải link bên dưới.

Joomla 1.0.x: mod_googleSearch_cse_v1.02.zip
Joomla 1.5.x: mod_googleSearch_cse_v1.52.zip
Joomla 1.6.x: mod_googleSearch_cse_v1.62.zip
Joomla 1.7.x: mod_googleSearch_cse_v1.72.zip
Joomla 2.5.x: mod_googleSearch_cse_v2.52.zip
Joomla 3.0.x: mod_googlesearch_cse_v3.0.2.zip

Sau khi tải về và cài đặt  các bạn vào phần quản lý module trong menu Extensions — Modules.

Để hiển thị module trên website bạn chọn Status là Published,và Position.

Tiếp theo là phần Menu Assignment bạn nên chọn On all pages để hiển thị trên tất cả các trang trong website và nhấn Save & close.

Lưu ý :

Bạn có thể chọn cách hiển thị kết quả tìm kiếm khi cài đặt tại cse.google.com trong phần giao diện.

Chi tiết xin xem Video hướng dẫn bên trên

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *