Tin học văn phòng — June 1, 2016 at 7:52 am

Cách tạo Header và Footer trong Microsoft Word

by

Bạn đang làm luận án tốt nghiệp, một chuyên đề nghiên cứu… mà  file văn bản của bạn có nhiều trang? Bạn muốn đánh số trang nhưng chưa biết làm cách nào?  Hôm nay, itvsolution sẽ giúp bạn tạo và hiểu chi tiết hơn về thanh công cụ tạo nội dung đó. Nội dung trong bài nói về Cách tạo Header và Footer trong Microsoft Word.

1. Vào View \ Header and Footer:

header0

Xuất hiện thanh cộng cụ Header and Footer:

header1

Nhập nội dung tiêu đề trang và chân trang. Chi tiết chức năng về thanh công cụ Header và Footer như sau:

Insert Auto text: Chèn nội dung tự động

 • PAGE – : – Chèn số trang
 • Author, Page #, Date: Chèn tên máy tính, số trang, ngày tháng năm (lấy theo ngày hiển thị trên máy tính).
 • Confidential, Page#, Date: Chèn Confidential, số trang, ngày tháng năm.
 • Created by: Hiển thị “Created by: tên máy tính”
 • Created on: Hiển thị “Created on: ngày, tháng, năm, giờ” (ngày thiết lập máy tính)
 • Filename: Tên file
 • Filename and path: Đường dẫn của file và tên file
 • Last Printed: Hiển thị “Last printed ngày, tháng, năm, giờ”. (ngày thiết lập máy in)
 • Last saved by: Hiển thị “Last saved by tên đặt khi cài windows”,
 • Page x of y: Trang thứ x trên tổng số y trang của file.

>>> Hướng dẫn tạo ký tự đầu dòng tự động MS Word

 – Chèn số trang

 – Chèn tổng số trang của file

 – Tự đánh số trang bắt đầu tùy thích.

 – Chèn ngày, tháng, năm (tính theo ngày hiện tại trên máy tính)

 – Chèn giờ hiện tại trên máy tính

 – Định dạng lại kích thước header & footer và lề trang

 – Ẩn / hiện nội dung file khi tạo nội dung header & footer

 – Same as previous: Hiển thị nội dung header & footer giống file trước

 – Di chuyển giữa Header với  Footer

 – Quay lên trang trước trang hiện tại

 – Hiển thị trang sau trang hiện tại

 – Thiết lập một số tính năng khác cho thanh công cụ Header and Footer.

Trường hợp muốn có đường gạch ngang cùng với nội dung Header & Footer, bạn hãy dùng thanh vẽ của MS Word là Drawing như bình thường, vẽ một đường ngang ở vị trí phù hợp (ví dụ):

header16

Close: Thoát khỏi màn hình tạo header & footer. Sau khi tạo xong nội dung header & footer bạn có thể kích đúp chuột ra màn hình nội dung trang để thoát.

Trường hợp bạn muốn nhập nội dung Header & Footer của trang chẵn, trang lẻ khác nhau:

1. Vào File \ Page Setup

header14

Xuất hiện hộp thoại Page Setup > chọn thẻ Layout:

header15

2. Tại mục Headers and Footers:

 • Different odd and even: Lựa chọn việc nhập nội dung Header & Footer của trang chẵn, trang lẻ khác nhau.
 • Different first page: Lựa chọn việc nhập nội dung Header & Footer trang đầu tiên của file khác với mọi trang.

3. Sau đó bạn nhập lại nội dung Header & Footer của trang chẵn, trang lẻ riêng.

Chúc các bạn thành công!

Theo quantrimang

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *