Joomla — September 18, 2016 at 11:32 am

Cách khắc phục lỗi không post bài được trên joomla

by

Đối với các bạn sử dụng joomla chắc hẳng đã gặp phải lỗi Lỗi Magic Quotes Gpc Off trên hệ thống Joomla, nguyên nhân phát sinh lỗi này là do một số máy chủ không bật hết tính năng để sử dụng dẫn đến tình trạng lỗi cho website của bạn.

 Lỗi Magic Quotes Gpc là gì?

Hình thức lỗi của Lỗi Magic Quotes Gpc có dạng sau:

Bạn chèn một hình ảnh vào bài viết mã html có dạng <img src="/.../logo.png"/> sau khi lưu lại đoạn code trên bị mã hóa dạng sau <img src=\".../logo.png\"/>, Vậy làm thế nào để khắc phục lỗi này?

Kênh công nghệ Tepreu.com sẽ hướng dẫn bạn khắc phục lỗi này với một trong những cách sau đây:

install-joomla-3-on-localhost-9

Cách 1: Đối với hosting cho can thiệp vào hệ thống máy chủ:

Tạo file php.ini với nội dung

magic_quotes_gpc = Off
magic_quotes_runtime = Off
magic_quotes_sybase = Off

Sau đó úp ngang hàng với index.php

Cách 2: Dùng .haccess thêm vào trong file đoạn má sau:

magic_quotes_gpc = Off

 

Tuy nhiên 2 cách này sẽ không khả dụng đối với một số hosting, và sau đây là cách tốt nhất mà nhiều người đã áp dụng thành công.

Cách 3: Áp dụng đối với hosting không cho can thiệp hệ thống máy chủ, các bạn sử dụng đoạn code sau đây dán vào sau <?php trong file index.php trong thư mục administrator.

if (get_magic_quotes_gpc()) {
$process = array(&$_GET, &$_POST, &$_COOKIE, &$_REQUEST);
while (list($key, $val) = each($process)) {
foreach ($val as $k => $v) {
unset($process[$key][$k]);
if (is_array($v)) {
$process[$key][stripslashes($k)] = $v;
$process[] = &$process[$key][stripslashes($k)];
} else {
$process[$key][stripslashes($k)] = stripslashes($v);
}
}
}
unset($process);
}

Chúc các bạn thành công!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *