Lập trình Java — August 12, 2016 at 3:27 am

Các quy tắc đặt tên biến trong Java bạn cần biết

by

Các bạn học lập trình chắc đã quá quen thuộc với khái niệm về biến là gì rồi chứ, nhưng có một điều mà các bạn sinh viên thường hay mắc phải đó là cách đăt tên biến. Sau đây chúng ta hãy cùng theo dõi về cách đặt tên biến sao cho phù hợp nhé.

Một số quy ước đặt tên biến:

– Tên biến là trường hợp nhạy cảm.

– Tên của một biến có thể được nhận dạng bất kỳ pháp luật.

– Nó có thể chứa Unicode, chữ số và hai ký tự đặc biệt như dấu gạch dưới và ký tự đô la.

– Độ dài của tên biến có thể là bất kỳ số.

– Nó cần thiết để sử dụng bảng chữ cái khi bắt đầu (tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng gạch dưới, nhưng không sử dụng nó)

– Một số tự động tạo ra các biến có thể chứa dấu ‘$’. Nhưng cố gắng tránh sử dụng Dollar Đăng.

– Khoảng trắng không được phép.

– Nhân vật đặc biệt không được phép.

– Digit lúc bắt đầu là không được phép.

– Ký tự tiếp theo có thể là chữ cái, chữ số, ký hiệu đô la, hoặc gạch dưới ký tự.

– Tên biến không phải là một từ khóa hoặc một từ dành riêng.

Một số ước tiêu chuẩn được sử dụng:

1. Không bao giờ sử dụng Dollar hoặc dấu gạch dưới 

– Dollar Đăng nhập và gạch dưới là ký tự đầu tiên trong tên biến được cho phép nhưng nó vẫn còn Phong cách lập trình không tốt để sử dụng nó như là ký tự đầu tiên.

– Nói chung, chúng ta sử dụng gạch dưới trong biến “Constant Value” .

static final int TOTAL_NUM = 10;
static final int MAX_COUNT = 20;

2. Thay đổi ký tự đầu của tên thứ hai

– Nếu tên biến chứa hai từ sau viết chữ cái đầu tiên của từ thứ hai tại Capital Case.

– Nếu tên biến chứa từ duy nhất sau đó viết từ đó trong trường hợp nhỏ.

Ví dụ: Nhiều từ trong Variable Name

sumOfNumber
firstNumber
skinColor

Ví dụ: Từ đơn trong Variable Name

sum
first
last

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ với các bạn về các quy tắt đặt tên biến. Hy vọng bài này sẽ giúp ích trong quá trình học tập và làm việc của các bạn. Xin cảm ơn

Nguồn: laptrinhandroid

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *